Zarezervovat

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ VĚRNOSTNÍHO KLUBU STENA LINE


 

1. Úvod 

Naše společnost Stena Line Scandinavia AB s identifikačním číslem 556231-7825 (dále jen „Stena Line“) přistupuje jako dohlížitel nad údaji zodpovědně ke zpracování vašich osobních údajů. Veškeré odkazy na „my“, „nás“ nebo „naše“ v těchto zásadách ochrany osobních údajů znamenají odkazy na společnost Stena Line. Naše kontaktní údaje naleznete na konci těchto zásad ochrany osobních údajů. Respektujeme vaše soukromí a jsme zavázání chránit vaše osobní údaje. 
Naše věrnostní kluby Extra Blue jsou dále označovány jen jako „věrnostní kluby“.

Následující stránky jsou označovány jako naše „webové stránky“

 

https://www.stenaline.se

https://www.stenaline.ie

https://www.stenaline.no

https://www.stenaline.it

https://www.stenaline.dk

https://www.stenaline.lt

https://www.stenaline.cz

https://www.stenaline.lv

https://www.stenaline.de

https://www.stenaline.nl

https://www.stenaline.ee

https://www.stenaline.pl

https://www.stenaline.es

https://www.stenaline.ru

https://www.stenaline.fi

https://www.stenalinetravel.com

https://www.stenaline.fr

https://www.stenalineshopping.se

https://www.stenaline.co.uk

https://www.stenalineshopping.no

 

Naše webové stránky a další komunikační rozhraní (e-mail, telefon, kontakt na podporu, sociální média, chat a papírové formuláře), které používáte v souvislosti s členstvím ve věrnostním klubu, jsou dále označovány jako naše „služby věrnostního klubu“.

 

2. Rozsah zásah ochrany osobních údajů?
Tyto zásady se vztahují na námi prováděné zpracovávání vašich osobních údajů, pokud jste členem jednoho z našich věrnostních klubů a využíváte naše služby věrnostního klubu. Tyto zásady ochrany osobních údajů obsahují mimo jiného informace o tom, pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje, s kým tyto údaje sdílíme a jaká práva máte s ohledem na vaše osobní údaje.

 

Pokud si přejete obdržet informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje, pokud jste zákazník nebo návštěvník webových stránek, přečtěte si zásady ochrany osobních údajů společnosti Stena Line pro rezervující zákazníky a návštěvníky webových stránek Zásady ochrany osobních údajů
Pro informace o tom, jak nakládáme se soubory cookie, si přečtěte naše Zásady používání souborů cookie.

 

3. Jaké kategorie vašich osobních údajů zpracováváme?
Společnost Stena Line zpracovává následující kategorie osobních údajů:
(a) Jméno;
(b) Datum narození; 
(c) Pohlaví;
(d) Kontaktní údaje (adresa, telefonní číslo a/nebo mobilní telefonní číslo a e-mailová adresa);
(e) Informace o členství ve věrnostním klubu (typ členství (Extra Blue, Extra Gold nebo Business Traveller), členské číslo, doba trvání členství, doba příslušné úrovně členství a zůstatek bodů za členství); 
(f) Heslo;
(g) Historie transakcí (datum, typ transakce, údaje o transakci a získané body);
(h) Historie rezervací; 
(i) Informace o umístění na základě vaší IP adresy;
(j) Informace o prohlížeči (verze prohlížeče) a
(k) Váš zaměstnavatel a pracovní pozice (u služebních cest).

 

4. Odkud získáváme vaše osobní údaje?

Společnost Stena Line shromažďuje vaše osobní údaje přímo od vás, když se registrujete jako člen jednoho z našich věrnostních klubů, když používáte naše služby věrnostního klubu, když si rezervujete cestu, když provádíte transakci, z níž získáte body za členství ve věrnostním klubu, nebo když tyto body používáte na úhradu transakce.

Společnost Stena Line rovněž shromažďuje osobní údaje od cestovních kanceláří, kterým jste dali pokyn, aby nám poskytly vaše osobní údaje. Informace se shromažďují v zemi, v níž cestovní kancelář uchovává vaše osobní údaje. 

 

5. Co se stane, když nám své osobní údaje neposkytnete?
S ohledem na povahu členství ve věrnostním klubu je nezbytné, abyste nám poskytli osobní údaje uvedené výše v části 3, abyste se mohli stát členem našeho věrnostního klubu a udržovat v něm své členství. Pokud nám své osobní údaje neposkytnete, nebudeme vám moci nabídnout členství ve věrnostním klubu. 

 

6. Pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje a jaký je právní základ činností spojených se zpracováváním údajů?
Společnost Stena Line zpracovává vaše osobní údaje pouze pro níže uvedené účely. Pro každý účel musí mít společnost Stena Line právní základ. Právním základem může být např. to, (i) že zpracovávání je nezbytné za účelem realizace smlouvy, jejíž stranou jste, nebo (ii) že společnost Stena Line nebo třetí strana má zákonný zájem zpracovávat osobní údaje, nad nímž nepřevládá váš zájem na tom, aby vaše osobní údaje nebyly zpracovávány. U každého z níže uvedených účelů bude uveden právní základ, na jehož základě společnost Stena Line údaje zpracovává. 
(a) Zajištění členství v klubu Extra Loyalty
Společnost Stena Line používá jméno, kontaktní údaje, informace o členství ve věrnostním klubu, historii transakcí a historii rezervací pro správu vašeho členství, vámi získaných a využitých bodů a rovněž o úrovni členství a pro poskytování smluvně zaručených služeb věrnostního klubu v souladu s Podmínkami programu klubu Extra Loyalty. Zpracovávání vašich osobních údajů je prováděno na základě našich smluvních závazků vůči vám.  
(b) Zajištění členství v klubu Business Traveller
Společnost Stena Line používá jméno, kontaktní údaje, informace o členství ve věrnostním klubu, historii transakcí, historii rezervací, údaje o vašem zaměstnavateli a pracovní pozici pro správu členství vašeho zaměstnavatele, získaných a využitých bodů a rovněž o úrovni členství a pro poskytování smluvně zaručených služeb věrnostního klubu v souladu se Smlouvou o členství v programu Business Traveller. Zpracovávání vašich osobních údajů je prováděno na základě našeho zákonného zájmu.
(c) Poskytování našich služeb věrnostního klubu
Společnost Stena Line používá jméno, kontaktní údaje, informace o členství ve věrnostním klubu, údaje o vašem zaměstnavateli a vaší pracovní pozici pro účely komunikace s vámi, když využíváte naše služby věrnostního klubu. Zpracovávání vašich osobních údajů je prováděno na základě našeho zákonného zájmu.
(d) Zlepšování našich služeb věrnostního klubu
Abychom zlepšili naše služby věrnostního klubu (za účelem odstraňování chyb, rychlého a snadného zjišťování a řešení problémů s konverzí webových stránek, změny rozhraní pro zajištění snadného přístupu k informacím, které hledáte, nebo upozornění na příslušné nabídky na webových stránkách), budeme používat jméno, kontaktní údaje, informace o umístění na základě vaší IP adresy, informace o vyhledávači, informace o členství ve věrnostním klubu a historii transakcí za účelem získání statistických údajů o tom, jak využíváte naše služby. Provádíme to na základě analýzy toho, jak využíváte naše služby. Když používáme vaše osobní údaje za účelem vylepšení našich služeb věrnostního klubu, osobní údaje používáme v maximální možné míře v souhrnné podobě. Zpracovávání vašich osobních údajů je prováděno na základě našeho zákonného zájmu.
(e) Zabránění zneužití služeb věrnostního klubu
V nezbytném rozsahu můžeme používat jméno, kontaktní údaje a členské číslo (podle každého konkrétního případu), abychom zabránili zneužití a podvodu. Zpracovávání vašich osobních údajů je prováděno na základě našeho zákonného zájmu. 
(f) Poskytování nabídek, slev a aktualizací na základě vašeho nákupu
Dále používáme jméno, kontaktní údaje a informace o členství ve věrnostním klubu za účelem poskytování nabídek slev a aktualizací na základě vašeho nákupu ve spojení s vaším členstvím ve věrnostním klubu. Zpracovávání vašich osobních údajů je prováděno na základě našeho zákonného zájmu. 
(g) Přímý marketing
Používáme jméno, kontaktní údaje a informace o členství ve věrnostním klubu v rozsahu, v němž jste nám tyto osobní údaje poskytly, když využíváme naše služby věrnostního klubu na zasílání zpravodajů, nabídek a relevantních informací týkajících se našich služeb věrnostního klubu. Tyto informace zasíláme poštou, SMS zprávami, e-mailem a dalšími formami elektronické komunikace. Zpracovávání vašich osobních údajů je prováděno na základě našeho zákonného zájmu. 
Máte právo se kdykoliv odhlásit z odběru přímého marketingu postupem popsaným v části 6 (f)- (g). Pokud tak učiníte, společnost Stena Line vám již dále nebude tento přímý marketing zasílat.
(h) Řešení stížností a ochrana a/nebo prokazování právních nároků
Osobní údaje používáme výhradně pro relevantní účely v každém konkrétním případě za účelem řešení jakýchkoliv stížností nebo ochranu a/nebo prokazování právních nároků. Toto zpracovávání je prováděno na základě našeho zákonného zájmu. 

 

7. S kým sdílíme vaše osobní údaje?
Abychom naplnili výše uvedené účely, společnost Stena Line sdílí vaše osobní údaje s následujícími příjemci.
(a) Stena Rederi AB
(b) Stena Line Travel Group AB
(c) Stena Line Ltd.
(d) Stena Line Irish Sea Ferries Ltd.
(e) Stena Line BV
(f) Stena Line GmbH & Co. KG
(g) Stena Line Danmark A/S
(h) Stena Line Norge AS
(i) Stena Line Polska sp.z o.o.
(j) UAB Stena Line 
(k) SIA Stena Line
(l) Reklamní a přesměrovací platformy, např. Google Adwords, Youtube a Facebook
(m) Poskytovatelé služeb, které najímáme za účelem poskytování služeb, např. webhostingové společnosti, prodejci poštovních služeb, poskytovatelé analytiky, poskytovatelé informačních technologií, služby spojené s pořádáním akcí atd.

8. Budeme převádět vaše osobní údaje mimo EU/EHP?
Společnost Stena Line může převádět některé vaše osobní údaje do n níže uvedených zemí mimo EU/EHS. Pokud Evropská komise rozhodla, že některá z níže uvedených zemí nezaručuje odpovídající úroveň ochrany vašich osobních údajů, poskytneme popis bezpečnostních opatření, která provádíme, nebo právního základu, na nějž spoléháme, za účelem zajištění toho, že převod vašich osobních údajů bude v souladu s evropskou legislativou v oblasti ochrany úda
 

Země

Bezpečnostní opatření

Spojené státy americké

Dohoda na ochranu soukromí mezi EU a USA (Privacy Shield)

 

Kopii výše uvedených bezpečnostních opatření můžete získat od našeho referenta v oblasti ochrany údajů. Pro kontaktní údaje viz část 11 těchto zásad na ochranu osobních údajů.

 

9. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

 

Účel

Typ osobních údajů

Doba uchovávání

Poskytnutí členství v klubu Extra Loyalty a/nebo Business Traveller

Jméno, datum narození, pohlaví, kontaktní údaje, informace o členství ve věrnostním klubu, heslo, historie transakcí a historie rezervací, údaje o vašem zaměstnavateli a vaší pracovní pozici

Po dobu, kdy jste registrováni jako člen jednoho z našich věrnostních klubů.

 

Zlepšování našich služeb věrnostního klubu

Informace o umístění na základě vaší IP adresy a informace o prohlížeči

Po dobu 26 měsíců od využití našich služeb věrnostního klubu.

Řešení stížností či ochrana a/nebo prokazování právních nároků

Osobní údaje relevantní pro posouzení stížnosti na věrnostní klub nebo pro ochranu a/nebo prokazování právních nároků

Dokud vaše osobní údaje budou nezbytné za účelem ochrany a/nebo prokazování právních nároků (obecně se jedná o dobu trvání příslušného právního omezení).

 

10. Jaká práva máte?

Níže je uveden souhrn práv, která máte na základě evropské legislativy v oblasti ochrany údajů. Uplatnění těchto práv je bezplatné a práva můžete uplatnit zasláním e-mailu nebo dopisu na kontakt uvedený na konci tohoto dokumentu. Můžete rovněž využít kontaktní formulář na webových stránkách. 

Jako člen věrnostního klubu máte vždy možnost smazat nebo upravit informace, které o vás uchováváme. Své údaje můžete editovat kliknutím na odkaz „Můj profil“ po přihlášení na vaši členskou stránku věrnostního klubu na webových stránkách. Navíc kdykoliv obdržíte e-mail, budete moci přejít do svého osobního profilu pro jeho aktualizaci. Neváhejte prosím a kontaktujte nás, pokud budete mít jakékoliv dotazy ohledně vašich práv (viz kontaktní údaje na konci těchto zásad ochrany osobních údajů). 

Upozorňujeme, že společnost Stena Line vždy žádost o uplatnění práva posoudí a rozhodne, zda je žádost oprávněná. Níže uvedená práva nejsou absolutní a mohou být povoleny výjimky. 
Vedle níže stanovených práv máte vždy právo podat stížnost u dozorčího úřadu na způsob, jakým společnost Stena Line zpracovává vaše osobní údaje. 
(a) Právo na přístup Máte právo vyžádat si kopii vašich osobních údajů, které společnost Stena Line zpracovává, a doplňkové informace týkající se zpracovávání vašich osobních údajů společností Stena Line. 
(b) Právo na opravu Máte právo požádat o opravu a/nebo doplnění vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné a/nebo neúplné.
(c) Právo na smazání Máte právo požádat společnost Stena Line, aby bez zbytečného prodlení smazala vaše osobní údaje za následujících okolností:
osobní údaje již nejsou nezbytné s ohledem na účel, pro nějž byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
odvoláváte svůj souhlas se zpracováním a pro zpracování údajů neexistuje žádný jiný právní základ;
vznášíte oprávněnou námitku vůči zpracování svých osobních údajů;
osobní údaje byly zpracovány nezákonně nebo
osobní údaje musí být vymazány pro účely zajištění souladu s právním závazkem.
(d) Právo na omezení zpracování Máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů za následujících okolností:
prověřuje se přesnost osobních údajů; 
zpracování údajů je nezákonné nebo již není nezbytné pro účely, pro něž byly údaje zpracovány, avšak nesouhlasíte se smazáním a místo toho požadujete omezení;
společnost Stena Line již tyto osobní údaje nepotřebuje, ale vy tyto osobní údaje potřebujete pro prosazení, uplatnění nebo ochranu právních nároků nebo
vznesli jste námitku proti zpracování vašich osobních údajů a tato námitka se prověřuje. 
(e) Právo na přenosnost dat Za určitých okolností máte právo obdržet osobní údaje, které se týkají vás a které jste poskytli společnosti Stena Line, za účelem jejich přenosu jinému poskytovateli služeb, pokud je zpracování osobních údajů založeno na vašem souhlasu nebo realizaci smlouvy. 
(f) Obecné právo na podání námitky Máte obecné právo kdykoliv podat námitku vůči zpracování vašich osobních údajů na základě zákonných zájmů společnosti Stena Line. Pokud podáte námitku, musíme prokázat, že splňujeme právní základy příslušného zpracování údajů nebo že tyto osobní údaje potřebujeme pro prosazení, uplatnění nebo ochranu právních nároků. 
(g) Právo na podání námitky vůči přímému marketingu Máte právo kdykoliv podat námitku vůči zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. Pokud tak učiníte, společnost Stena Line nesmí již dále zpracovávat vaše osobní údaje pro tyto účely. 

 

11. Jak nás můžete kontaktovat?

Můžete nás kontaktovat následujícími komunikačními kanály: 

 

Ústředí:

Adresa: Stena Line Scandinavia AB

405 19 Göteborg

Švédsko

 

Telefon: (+46) 770 - 57 57 00

E-mail: info.se@stenaline.com 

 

Národní dceřiná společnost (zpracovatel dat jménem Stena Line):

Stena Line Ltd

78 Buckingham Court

Buckingham Gate

London

SW1E 6PE

UK

 

Kontaktujte nás: +44 (0) 343 208 1800

E-mailem: internationalsales@stenaline.com

 

Upozorňujeme, že jsme jmenovali referenta pro ochranu údajů, kterého můžete kontaktovat, pokud budete mít jakékoliv dotazy ohledně zpracování vašich osobních údajů. Našeho referenta pro ochranu údajů (Wiebke Jensen) můžete kontaktovat na adrese dpo@stenaline.com.