Zarezervovat

Privacy Policy


Zásady ochrany osobních údajů společnosti Stena Line pro zákazníky provádějící rezervace a návštěvníky webové stránky

1. Úvod

Naše společnost Stena Line Scandinavia AB s identifikačním číslem 556231-7825 (dále jen „Stena Line“) přistupuje jako dohlížitel nad údaji zodpovědně ke zpracování vašich osobních údajů.  Veškeré odkazy na „my“, „nás“ nebo „naše“ v těchto zásadách ochrany osobních údajů znamenají odkazy na společnost Stena Line. Naše kontaktní údaje naleznete na konci těchto zásad ochrany osobních údajů. Respektujeme vaše soukromí a jsme zavázáni chránit vaše osobní údaje. 

 

Našimi „Webovými stránkami“ jsou myšleny následující webové stránky: 

 

https://www.stenaline.se

https://www.stenaline.ie

https://www.stenaline.no

https://www.stenaline.it

https://www.stenaline.dk

https://www.stenaline.lt

https://www.stenaline.cz

https://www.stenaline.lv

https://www.stenaline.de

https://www.stenaline.nl

https://www.stenaline.ee

https://www.stenaline.pl

https://www.stenaline.es

https://www.stenaline.ru

https://www.stenaline.fi

https://www.stenalinetravel.com

https://www.stenaline.fr

https://www.stenalineshopping.se

https://www.stenaline.co.uk

https://www.stenalineshopping.no

 

Naše Webové stránky a další komunikační rozhraní (e-mail, telefon, kontakt na podporu, sociální média, chat a papírové formuláře) jsou dále označovány jako naše „Služby“.

 

2. Rozsah zásad ochrany osobních údajů?
Tyto zásady ochrany osobních údajů se týkají našeho zpracování vašich osobních údajů, když vy jako zákazník a/nebo návštěvník webových stránek využijete našich Služeb, včetně toho, když získáme vaše osobní údaje od zprostředkovatele rezervací, se kterým máte smlouvu vy nebo společnost, ve které jste zaměstnáni. Tyto zásady ochrany osobních údajů obsahují mimo jiného informace o tom, pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje, s kým tyto údaje sdílíme a jaká práva máte s ohledem na vaše osobní údaje. 

 

Pokud si přejete získat informace o zpracovávání vašich osobních údajů, když jste členem jednoho z našich věrnostních klubů Extra Blue pročtěte si, prosím, Zásady ochrany osobních údajů věrnostního klubu. 

 

Pro informace o tom, jak nakládáme se soubory cookie, si přečtěte naše Zásady používání souborů cookie

 

3. Jaké kategorie vašich osobních údajů zpracováváme?
Společnost Stena Line zpracovává následující kategorie osobních údajů:
(a) Jméno;
(b) Datum narození;
(c) Věková skupina (děti v rozmezí 0-3 roky a 4-15 let);
(d) Pohlaví;
(e) Kontaktní údaje (adresa, telefonní číslo a/nebo mobilní telefonní číslo a e-mailová adresa);
(f) Platební podmínky (poukazy a typ platby);
(g) Počet cestujících dětí (cestují-li);
(h) Referenční rezervační číslo;
(i) Itinerář vaší cesty: (destinace, časy, datum příjezdu a odjezdu, počet cestujících, výběr kajuty nebo místa k sezení na kryté palubě, číslo kajuty, objednávky předem (jídlo, pití nebo občerstvení), jakékoliv zapůjčené boční kryty postelí či dětské postýlky, vlastnictví domácích zvířat (v rozsahu údajů, které jste nám poskytli), zvláštní požadavky v rozsahu, který jste nám poskytli a jakékoliv storno pojištění);
(j) Informace o vozidle (typ vozidla (automobil, karavan, bicykl a/nebo přívěs) a registrační číslo vozidla);
(k) Vaše bezcelní nákupy a objednávky na palubě/nákupní seznamy;
(l) Historie rezervací;
(m) Použité slevové kódy a bezpečnostní kódy (použité k ověření slevových kódů);
(n) Majitel prodejního místa (trhu, kde jste si zarezervovali cestu nebo využili naše Služby);
(o) Národnost;
(p) Podrobnosti o pasu nebo identifikačním dokumentu;
(q) Seznam hostů (rezervující zákazník a spolucestující); 
(r) Identifikační číslo domácího zvířete
(s) Informace o tom, kdo se prohlašuje za rodiče nezletilého; 
(t) Datum suspendace (pokud cestující porušil bezpečnostní nařízení na palubě);
(u) Informace o handikapech (v rozsahu vámi poskytovaných informací, zda potřebujete asistenci, máte potíže se sluchem, potřebujete léky, invalidní vozík nebo máte potíže se zrakem);
(v) Informace o umístění na základě vaší IP adresy;
(w) Informace o prohlížeči (verze prohlížeče);
(x) Číslo členství ve věrnostním klubu;
(y) Odpovědi v průzkumech spokojenosti zákazníků ve vámi poskytovaném rozsahu (jméno, telefonní číslo a e-mail); a
(z) Váš zaměstnavatel a pracovní pozice (u služebních cest).

 

4. Odkud získáváme vaše osobní údaje?
Společnost Stena Line shromažďuje vaše osobní údaje přímo od vás, když si rezervujete cestu, ubytování, děláte různé druhy rezervací nebo nakupujete nebo jiným způsobem využíváte našich Služeb (návštěvou našich Webových stránek nebo kontaktováním nás). 
Společnost Stena Line rovněž shromažďuje osobní údaje od cestovních kanceláří, kterým jste dali pokyn, aby nám poskytly vaše osobní údaje. Informace se shromažďují v zemi, v níž cestovní kancelář uchovává vaše osobní údaje. 

 

5. Co se stane, když nám své osobní údaje neposkytnete?
Aby byla možná rezervace cesty prostřednictvím našich Služeb, je nutné, abyste nám poskytli své osobní údaje, jak je uvedeno výše v Části 3(a) – (n). Pokud nám osobní údaje neposkytnete, nebudeme schopni splnit smluvní povinnosti vůči vám a vy pak následně nebudete schopni zarezervovat si prostřednictvím našich Služeb žádné cesty. 

 

6. Pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje a jaký je právní základ činností spojených se zpracováváním údajů?
Společnost Stena Line zpracovává vaše osobní údaje pouze pro níže uvedené účely. Pro každý účel musí mít společnost Stena Line právní základ. Právním základem může být např. to, (i) že je nutný váš souhlas k relevantnímu zpracování, (ii) zpracovávání je nezbytné za účelem realizace smlouvy, jejíž stranou jste, nebo (iii) že společnost Stena Line nebo třetí strana má legitimní zájem zpracovávat osobní údaje, nad nímž nepřevládá váš zájem na tom, aby vaše osobní údaje nebyly zpracovávány. U každého z níže uvedených účelů bude uveden právní základ, na jehož základě společnost Stena Line údaje zpracovává. 

 

Pokud je váš souhlas identifikován jako právní základ za níže uvedeným účelem, nebudeme vaše osobní údaje zpracovávat za tímto účelem, aniž bychom k tomu nezískali váš souhlas. Navíc máte právo souhlas kdykoliv odvolat tak, že použijete odkazy pro odhlášení se v e-mailech nebo navštívíte centrum preferencí, které je součástí sekce Mé stránky naší webové stránky. Vezměte, prosím, na vědomí, že odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání na základě souhlasu před jeho odvoláním.
(a) Poskytování cest, ubytování a smluvních Služeb 
Společnost Stena Line používá jméno, datum narození, věkovou skupinu, pohlaví, kontaktní údaje, podrobnosti o platbě, počet cestujících dětí, referenční rezervační číslo, itinerář cest, údaje o vozidle, o bezcelních nákupech a nákupech na palubě/nákupních seznamech, historii rezervací, použité slevové kódy a bezpečnostní kódy a majitele prodejního místa ke správě a zajištění zarezervovaných cest, ubytování a jakýchkoliv objednávek předem a Služeb v souladu s Cestovními podmínkami a Přepravními podmínkami. Zpracovávání vašich osobních údajů je prováděno na základě našich smluvních závazků vůči vám.  
(b) Poskytování našich Služeb
Společnost Stena Line používá jméno a kontaktní údaje k tomu, aby s vámi mohla komunikovat, když využijete našich Služeb. Toto zpracovávání vašich osobních údajů je založeno na našem legitimním zájmu. 
(c) Správa
Společnost Stena Lines používá seznamy hostů ke správě refundací, pojištění a stížností zákazníků ohledně rezervací. Toto zpracovávání vašich osobních údajů je založeno na našem legitimním zájmu.   
(d) Splnění zákonných povinností
Společnost Stena Line zpracovává:
- informace o handikapech, které jste nám poskytli, abychom vám mohli poskytnout jakoukoliv potřebnou asistenci během cesty v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1177/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách. 
- podrobnosti o platbě, abychom mohli uchovávat podrobnosti o platbě, jméno, číslo členství ve věrnostním klubu a kontaktní údaje v souladu se Zákonem o účetnictví (Sw. Bokföringslag (1999:1078)) a/nebo se zákony a nařízeními použitelnými na relevantním místním trhu.
- vaše jméno, pohlaví, věková skupina a informace o handikapech (v rozsahu vámi poskytovaných informací), abychom mohli vést seznam cestujících v souladu se Směrnicí 1998/41/ES o registraci osob na palubách osobních lodí provozujících dopravu do přístavů členských států Společenství nebo z nich.
- vaše jméno, pohlaví, datum narození, věková skupina, národnost, podrobnosti o pasu a identifikačním dokumentu, abychom mohli vést seznam cestujících a provádět kontroly identity v souladu s Předpisem o bezpečnosti na lodích (Sw. Fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)) a/nebo se zákony a nařízeními použitelnými na relevantním místním trhu. 
- dají-li se použít, vaše jméno, datum narození a podrobnosti o pasu nebo identifikačním dokumentu v rozsahu informací, které jsou uvedeny na seznamu osob, které mají zakázáno cestovat, který obdržíme od policejních úřadů. Takové seznamy používáme k tomu, abychom těmto lidem zabránili v cestování se společností Stena Line a abychom byli neustále v souladu s příslušnými zákony a nařízeními. 
Toto zpracovávání vašich osobních údajů je založeno na naší zákonné povinnosti.
(e) Poskytovat asistenci cestujícím s handikapem
Společnost Stena Line zpracovává vámi poskytnuté informace o handikapech, aby vám mohla poskytnout jakoukoliv potřebnou asistenci při rezervaci cest, ubytování a našich Služeb. Toto zpracovávání vašich osobních údajů je založeno na vašem výslovném souhlasu.
(f) Zlepšení našich Služeb
Abychom zlepšili naše Služby (za účelem odstraňování chyb, rychlého a snadného zjišťování a řešení problémů s konverzí webových stránek, změny rozhraní pro zajištění snadného přístupu k informacím, které hledáte, nebo upozornění na příslušné nabídky na webových stránkách), budeme používat jméno, kontaktní údaje, informace o umístění na základě vaší IP adresy, informace o vyhledávači za účelem získání statistických údajů o tom, jak využíváte naše Služby. Činíme tak prováděním průzkumu spokojenosti zákazníků a výzkumu trhu nebo analýzou toho, jak využíváte naše Služby. Když využíváme vaše osobní údaje ke zlepšení našich Služeb, činíme tak v možném rozsahu agregovanou formou. Toto zpracovávání vašich osobních údajů je založeno na našem legitimním zájmu. 
(g) Předcházet zneužití Služeb
V nezbytném rozsahu můžeme používat jméno, adresu, adresu IP (podle každého konkrétního případu), abychom zabránili zneužití a podvodu s kreditní kartou. Toto zpracovávání vašich osobních údajů je založeno na našem legitimním zájmu.
(h) Předcházet rezervacím cest suspendovanými osobami
Společnost Stena Line ukládá datum suspendace, jméno, datum narození (osobní identifikační číslo pro občany Švédska) a referenční rezervační číslo cestujících, kteří porušili naše bezpečnostní předpisy, aby těmto osobám zabránila v rezervaci dalších cest. Toto zpracovávání vašich osobních údajů je založeno na našem legitimním zájmu.
(i) Poskytovat nabídky, slevy a aktualizace na základě vašeho nákupu
Dále používáme jméno, kontaktní údaje a informace o itineráři vaší cesty za účelem poskytování nabídek slev a aktualizací na základě vašeho nákupu. Toto zpracovávání vašich osobních údajů je založeno na našem legitimním zájmu.
(j) Přímý marketing
Používáme jméno, kontaktní údaje, informace o itineráři vaší cesty a historii rezervací ve vámi poskytnutém rozsahu při využívání našich Služeb k rozesílání věstníků, nabídek, informací souvisejících s našimi Službami a připomínky ohledně zahájených rezervací, které nebyly dokončeny. Tyto informace zasíláme poštou, SMS zprávami, e-mailem a dalšími formami elektronické komunikace. Toto zpracovávání vašich osobních údajů je založeno na našem legitimním zájmu. 
Máte právo se kdykoliv odhlásit z odběru přímého marketingu postupem popsaným v části 6 (i) – (j). Pokud tak učiníte, společnost Stena Line vám již dále nebude tento přímý marketing zasílat. 
(k) Řešení stížností zákazníků a ochrana a/nebo prokazování právních nároků
Osobní údaje používáme výhradně pro relevantní účely v každém konkrétním případě za účelem řešení jakýchkoliv stížností zákazníků nebo ochranu a/nebo prokazování právních nároků. Toto zpracovávání vašich osobních údajů je založeno na našem legitimním zájmu. 
(l) Prokázat shodu se zákonnou povinností
Společnost Stena Line ukládá podrobnosti o pasech a jiných identifikačních dokumentech a informace o tom, kdo se prohlašuje za rodiče nezletilého při provádění kontrol identity za účelem toho, aby byla relevantním úřadům prokázána shoda s požadavky na kontrolu identity, jak je uvedeno v Předpisu o bezpečnosti na lodích (Sw. Fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)) a/nebo se zákony a nařízeními použitelnými na relevantním místním trhu. Toto zpracovávání vašich osobních údajů je založeno na našem legitimním zájmu. 

7. S kým sdílíme vaše osobní údaje?
Abychom naplnili výše uvedené účely, společnost Stena Line může sdílet vaše osobní údaje s následujícími příjemci.
(a) Stena AB (publ)
(b) Stena Rederi AB
(c) Stena Line Travel Group AB
(d) Externí poskytovatelé plateb
(e) Stena Line Ltd.
(f) Stena Line Irish Sea Ferries Ltd. 
(g) Stena Line BV
(h) Stena Line GmbH & Co. KG
(i) Stena Line Danmark A/S
(j) Stena Line Norge AS
(k) Stena Line Polska Sp.z o.o.
(l) UAB Stena Line 
(m) SIA Stena Line
(n) Retail & Food Services in Sweden AB  
(o) Další trajektové společnosti, autobusoví přepravci, turističtí průvodci, společnosti poskytující ubytovací služby a další smluvní partneři (kde je to nutné k zajištění vaší rezervované cesty).
(p) Policie, celní úřady a další úřady
(q) Pojišťovny (např. Allianz, Axa)
(r) Scandinfo (k provádění průzkumů spokojenosti zákazníků)
(s) Naše externí call centra: Moranti v Dánsku, Švédsku a Norsku a Transcom v Německu a Litvě
(t) Naše externí týmy pro registraci cestujících: Sartori & Berger; Port of Kiel
(u) Reklamní a přesměrovací platformy, např. Google Adwords, Youtube a Facebook 
(v) Poskytovatelé služeb, které najímáme za účelem poskytování služeb, např. webhostingové společnosti, prodejci poštovních služeb, poskytovatelé analytiky, poskytovatelé informačních technologií, služby spojené s pořádáním akcí atd.

 

8. Budeme převádět vaše osobní údaje mimo EU/EHP?
Společnost Stena Line může převádět některé vaše osobní údaje do níže uvedených zemí mimo EU/EHP. Pokud Evropská komise rozhodla, že některá z níže uvedených zemí nezaručuje odpovídající úroveň ochrany vašich osobních údajů, poskytneme popis bezpečnostních opatření, která provádíme, nebo právního základu, na nějž spoléháme, za účelem zajištění toho, že převod vašich osobních údajů bude v souladu s evropskou legislativou v oblasti ochrany údajů. 

 

Země

Bezpečnostní opatření

Spojené státy americké

The European Commission’s Standard Contractual Clauses for the Transfer of Personal Data (2010/87/EU)

 

Kopii výše uvedených bezpečnostních opatření můžete získat od našeho referenta v oblasti ochrany údajů. Pro kontaktní údaje viz část 11 těchto zásad na ochranu osobních údajů.

9. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje? 

 

Účel

Typ osobních údajů

Doba uchovávání

Poskytovat nabídky, slevy a aktualizace na základě vašeho nákupu

Jméno, kontaktní údaje, informace o itineráři a historie rezervací

 

Až 2 roky poté, co skončil smluvní vztah se zákazníkem.

Zlepšení našich Služeb

Informace o umístění na základě vaší IP adresy a informace o prohlížeči

Po dobu 26 měsíců od využití našich Služeb.

Přímý marketing

E-mailová adresa, majitel prodejního místa, jméno a předchozí destinace

Po celou dobu, kdy jste přihlášeni k odběru věstníku.

Zajišťovat cesty, ubytování a smluvní služby

Jméno, datum narození, věková skupina, pohlaví, kontaktní údaje, podrobnosti o platbě, počet cestujících dětí, referenční rezervační číslo, informace o itineráři cesty, informace o vozidle, identifikační číslo domácího zvířete, bezcelní nákupy a objednávky na palubě/nákupní seznamy, majitel prodejního místa, použité slevové a bezpečnostní kódy.

Po dobu až 14 měsíců po skončení cesty.

 

 

 

Prokázat shodu se zákonnou povinností

Podrobnosti o pasu nebo identifikačním dokumentu a informace o tom, kdo se prohlašuje za rodiče nezletilého.

Po dobu 3 měsíců, abychom byli schopni prokázat relevantním úřadům, že jsme ve shodě s Předpisem o bezpečnosti na lodích (Sw. Fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)) a/nebo se zákony a nařízeními použitelnými na relevantním místním trhu.

Splnit zákonné povinnosti

Jméno, datum narození, podrobnosti o pasu nebo identifikačním dokumentu (v souvislosti s cestujícími, kteří mají zákaz cestovat)

Až po dobu 6 měsíců po výměně seznamu cestujících se zákazem cestovat za verzi aktualizovanou policií.

Předcházet rezervacím cest suspendovanými osobami

Jméno, datum suspendace, datum narození (osobní identifikační číslo pro občany Švédska) a referenční rezervační číslo

Až 2 roky ode dne suspendace.

Správa

Seznam hostů

Po dobu až 6 měsíců po skončení cesty.

Splnit zákonné povinnosti

Informace o handikapech

Po dobu 1 měsíce po skončení cesty, abychom vám mohli zajistit asistenci v souvislosti s rezervovanou cestou, ubytováním a dalšími objednávkami/nákupy v souladu s našimi smluvními závazky vůči vám a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1177/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách.

Splnit zákonné povinnosti

Podrobnosti o platbě, jméno, kontaktní údaje, referenční rezervační číslo, informace o itineráři a vozidle a členské číslo věrnostního klubu.

Až po dobu 10 let v souladu se Zákonem o účetnictví (Sw. Bokföringslag (1999:1078)) a/nebo se zákony a nařízeními použitelnými na relevantním místním trhu.

Splnit zákonné povinnosti

Jméno, pohlaví, datum narození, věková skupina, národnost a informace o handikapech.

 

Po dobu, dokud trajekt nedopluje do své destinace a poté 24 hodin v souladu s Předpisem o bezpečnosti na lodích (Sw. Fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)) a/nebo se zákony a nařízeními na relevantním místním trhu a se Směrnicí 1998/41/ES o registraci osob na palubách osobních lodí provozujících dopravu do přístavů členských států Společenství nebo z nich.

Řešit stížnosti či ochranu a/nebo prokazování právních nároků

Pouze relevantní osobní údaje

Dokud vaše osobní údaje budou nezbytné za účelem řešení stížností, ochrany a/nebo prokazování právních nároků společnosti Stena Line (obecně se jedná o dobu trvání příslušného právního omezení).

 

10. Jaká práva máte?

Níže je uveden souhrn práv, která máte na základě evropské legislativy v oblasti ochrany údajů. Uplatnění těchto práv je bezplatné a práva můžete uplatnit zasláním e-mailu nebo dopisu na kontakt uvedený na konci tohoto dokumentu. Můžete rovněž využít kontaktní formulář na webových stránkách. 
Navíc kdykoliv obdržíte e-mail týkající se rezervace, kterou jste pomocí našich Služeb udělali, budete mít k dispozici odkaz na rezervaci, abyste ji mohli aktualizovat. Neváhejte a kontaktujte nás, pokud budete mít jakékoliv dotazy ohledně vašich práv (viz kontaktní údaje na konci těchto zásad ochrany osobních údajů). 


Upozorňujeme, že společnost Stena Line vždy žádost o uplatnění práva posoudí a rozhodne, zda je žádost oprávněná. Níže uvedená práva nejsou absolutní a mohou být povoleny výjimky. 


Vedle níže stanovených práv máte vždy právo podat stížnost u dozorčího úřadu na způsob, jakým společnost Stena Line zpracovává vaše osobní údaje. 
(a) Právo na přístup. Máte právo vyžádat si kopii vašich osobních údajů, které společnost Stena Line zpracovává, a doplňkové informace týkající se zpracovávání vašich osobních údajů společností Stena Line. 
(b) Právo na opravu. Máte právo požádat o opravu a/nebo doplnění vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné a/nebo neúplné.
(c) Právo na smazání. Máte právo požádat společnost Stena Line, aby bez zbytečného prodlení smazala vaše osobní údaje za následujících okolností:
osobní údaje již nejsou nezbytné s ohledem na účel, pro nějž byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
odvoláváte svůj souhlas se zpracováním a pro zpracování údajů neexistuje žádný jiný právní základ;
vznášíte oprávněnou námitku vůči zpracování svých osobních údajů;

osobní údaje byly zpracovány nezákonně nebo
osobní údaje musí být vymazány pro účely zajištění souladu s právním závazkem.
(d) Právo na omezení zpracování. Máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů za následujících okolností:
prověřuje se přesnost osobních údajů; 
zpracování údajů je nezákonné nebo již není nezbytné pro účely, pro něž byly údaje zpracovány, avšak nesouhlasíte se smazáním a místo toho požadujete omezení;
společnost Stena Line již tyto osobní údaje nepotřebuje, ale vy tyto osobní údaje potřebujete pro prosazení, uplatnění nebo ochranu právních nároků nebo
vznesli jste námitku proti zpracování vašich osobních údajů a tato námitka se prověřuje. 
(e) Právo na přenosnost dat. Za určitých okolností máte právo obdržet osobní údaje, které se týkají vás a které jste poskytli společnosti Stena Line, za účelem jejich přenosu jinému poskytovateli služeb, pokud je zpracování osobních údajů založeno na vašem souhlasu nebo realizaci smlouvy. 
(f) Obecné právo na podání námitky. Máte obecné právo kdykoliv podat námitku vůči zpracování vašich osobních údajů na základě zákonných zájmů společnosti Stena Line. Pokud podáte námitku, musíme prokázat, že splňujeme právní základy příslušného zpracování údajů nebo že tyto osobní údaje potřebujeme pro prosazení, uplatnění nebo ochranu právních nároků. 
(g) Právo na podání námitky vůči přímému marketingu. Máte právo kdykoliv podat námitku vůči zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. Pokud tak učiníte, společnost Stena Line nesmí již dále zpracovávat vaše osobní údaje pro tyto účely. 

 

11. Jak nás můžete kontaktovat?

Můžete nás kontaktovat následujícími komunikačními kanály:

 

Ústředí:

Adresa: Stena Line Scandinavia AB

405 19 Göteborg

Švédsko

 

Telefon: (+46) 770 - 57 57 00

E-mail: info.se@stenaline.com 

 

Národní dceřiná společnost (zpracovatel dat jménem Stena Line):

 

Stena Line Ltd

78 Buckingham Court

Buckingham Gate

London SW1E 

6PE UK

 

Kontaktujte nás: 

Telefon: +44 (0) 343 208 1800

E-mail: internationalsales@stenaline.com


Upozorňujeme, že jsme jmenovali referenta pro ochranu údajů, kterého můžete kontaktovat, pokud budete mít jakékoliv dotazy ohledně zpracování vašich osobních údajů. Našeho referenta pro ochranu údajů (Wiebke Jensen) můžete kontaktovat na adrese dpo@stenaline.com