Zarezervovat

Nejčastěji kladené otázky


Cestování se zvířaty?

 

Rezervace pro zvířata

Rezervace pro zvířata musí být provedena předem, protože prostor na palubě vyhrazený pro zvířata je omezený. O skutečnosti, zda je zvíře schopné přepravy, rozhoduje v první řadě majitel zvířete. Společnost Stena Line má však za určitých podmínek právo odmítnout nalodění zvířat, například při extrémních teplotách nebo povětrnostních podmínkách na moři.

 

Majitel zvířete musí dodržovat platné předpisy a zajistit všechny nezbytné cestovní dokumenty i další administrativní záležitosti spojené s odjezdem a zpáteční cestou. Odbavovací dobu naleznete v jednotlivých plánech trasy/trajektu. Při odbavení musíte našim pracovníkům nahlásit, že se ve vašem voze nacházejí domácí zvířata. Paluba pro vozidla zůstane po celou dobu plavby uzamčena a pasažéři na ni nebudou mít přístup. Zvířata mohou cestovat pouze v doprovodu pasažéra. 

 

Podrobnější informace vám sdělí palubní posádka. Na některých trajektech mají psi povolen přístup na palubu při splnění následujících předpisů: Musejí být odvedeni přímo na palubu, celou dobu být na vodítku, osoba doprovázející psa musí zajistit likvidaci exkrementů a pes nikdy nesmí zůstat na palubě bez dohledu. Pasažéři nesou během plavby za svá zvířata zodpovědnost.

 

Vodicí psi jsou na našich trajektech vždy vítáni. Pro vodicí psy na palubě platí stejné podmínky jako pro ostatní zvířata.

 

Velká zvířata 

Z velkých živých zvířat můžeme přepravovat pouze koně. Rezervaci pro koně je třeba provést s předstihem. Za určitých povětrnostních podmínek může být nalodění koně odepřeno z důvodu jeho bezpečnosti. Ohledně rezervací a informací o přepravě koní se obracejte na přepravní oddělení (http://www.stenalinefreight.com).

 

Potřebujete podrobnější informace?

Pokud nevíte, zda vaše zvíře splňuje všechna nařízení, zeptejte se pracovníků společnosti Stena Line. Rádi vám pomůžeme zpříjemnit vaši cestu.  Předpisy pro jednotlivé trajekty


Dánsko / Švédsko

 

Na trasách Göteborg–Frederikshavn a Varberg–Grenaa cestují domácí zvířata zdarma.


Stena Jutlandica

Zvířata mohou cestovat ve voze pasažéra na palubě pro vozidla po celý rok. Psi mohou do vyhrazeného prostoru na 7. palubě. Kočky musejí být umístěny v přepravním boxu. Koně lze převážet po celý rok. Další informace o cestování se zvířaty získáte od společnosti Stena Line.


Stena Danica

Vzhledem k vysokým teplotám na palubě pro vozidla nesmějí být zvířata ve vozech pasažérů přepravována od května do srpna. Přeprava zvířat ve vozech pasažérů na palubě pro vozidla je povolena od září do dubna. Psi mohou do vyhrazeného prostoru na 8. a 9. palubě. Kočky musejí být umístěny v přepravním boxu. Koně lze převážet po celý rok. Další informace o cestování se zvířaty získáte od společnosti Stena Line.


Stena Nautica

Zvířata mohou cestovat ve voze pasažéra na palubě pro vozidla po celý rok. Psi mohou do vyhrazeného prostoru na 7. palubě. Při rezervaci lístku pro sebe zarezervujte dopředu i místo pro svého psa. Další informace o cestování se zvířaty získáte od společnosti Stena Line. 


Německo / Švédsko


Stena Germanica

Na tomto trajektu se nachází několik kajut pro pasažéry se zvířaty i místo pro venčení zvířat. Kajuty pro zvířata je třeba zarezervovat dopředu, jinak vašemu zvířeti nebude dovoleno nalodění. Do veřejných prostor je zvířatům vstup zakázán. Smějí pobývat pouze v kajutě, navštívit místo pro venčení a přejít na palubu / z paluby pro vozidla při odjezdu nebo příjezdu.


Stena Scandnavica

Na tomto trajektu se nachází několik kajut pro pasažéry se zvířaty i místo pro venčení zvířat. Kajuty pro zvířata je třeba zarezervovat dopředu, jinak vašemu zvířeti nebude dovoleno nalodění. Do veřejných prostor je zvířatům vstup zakázán. Smějí pobývat pouze v kajutě pro zvířata, navštívit místo pro venčení a přejít na palubu / z paluby pro vozidla při odjezdu nebo příjezdu. 


M/S Trelleborg, M/S Skåne A Mecklenburg-Vorpommern

Paluba pro vozidla zůstane po celou dobu plavby uzamčena a pasažéři na ni nebudou mít přístup. Zvířata mohou cestovat pouze v doprovodu pasažéra. Na trajektu M/S Trelleborg se psi smějí pohybovat pouze na levé straně baru C-view a v uličce vedoucí k obchodu. Na trajektu M/S Skåne je vyhrazený prostor pro psy. Váš pes zde bude mít svou vlastní boudu a spací podložku. Na požádání vám může být zapůjčena miska na vodu.

 

Paluba pro vozidla zůstane po celou dobu plavby uzamčena a cestující na ni nebudou mít přístup. Zvířata mohou cestovat pouze v doprovodu pasažéra. Podrobnější informace vám sdělí palubní posádka. Na některých trajektech mají psi povolen přístup na palubu při splnění následujících předpisů: Musejí být odvedeni přímo na palubu, celou dobu být na vodítku, osoba doprovázející psa musí zajistit likvidaci exkrementů a pes nesmí zůstat na palubě nikdy bez dohledu. Z hygienických důvodů mají psi zakázán vstup do obchodu a palubní restaurace. Pasažéři nesou během plavby za svá zvířata zodpovědnost.

 

Psi a kočky musejí mít k cestování v rámci EU platné cestovní pasy pro domácí zvířata. Tyto pasy musejí obsahovat identifikaci zvířete formou mikročipu nebo tetování a musí v nich být uvedeno identifikační číslo zvířete i záznamy o očkování proti vzteklině.


Polsko / Švédsko


Stena Spirit a Stena Vision

Zvířata povolena. Na trajektech Stena Spirit a Stena Vision jsou zvířata povolena. Odbavte se 60 minut před odjezdem. Na trajektu Stena Baltica zvířata povolena nejsou.

 

Kdykoli s námi budete cestovat, s radostí přivítáme vašeho psa, kočku nebo jiná malá zvířata. Pro pasažéry s domácími zvířaty máme speciální kabiny i prostory k venčení. Z důvodu zajištění pohodlí všech našich pasažérů zde uvádíme informace pro pasažéry cestující se svými zvířaty:


Rezervace

Při rezervaci lístku nezapomeňte informovat naše pracovníky, že budete cestovat se zvířetem. Pokud nás o cestování se zvířetem neinformujete s předstihem, vašemu zvířeti nebude povolen vstup na palubu. V takovém případě bude váš lístek neplatný a nebudete mít nárok na vrácení platby. Bude-li na trajektu objeveno zvíře bez rezervace, jsme povinni uvědomit policii a veterinární správu. Můžete být soudně stíháni za pašování. Proto nikdy pro svého čtyřnohého kamaráda nezapomeňte zarezervovat místo na trajektu.


Pokuta

Pokuta vám bude udělena, jestliže nebudete respektovat tyto předpisy – pokud vaše zvíře bude cestovat v kajutě, která není určena k přepravě zvířat, pokud při rezervaci nezarezervujete místo i pro své zvíře nebo pokud své zvíře budete venčit mimo vyhrazené prostory. Pokuta za porušení předpisů platných pro zvířata na palubě (např. pokud budete venčit psa bez náhubku nebo jej vezmete do restaurace) činí 250 švédských korun (100 polských zlotých). Pokuta za nalodění zvířat bez platného lístku činí 1000 švédských korun (400 polských zlotých). Tato pokuta se hradí na recepci.


Kajuty

Na trajektech Stena Spirit a Stena Vision jsou pasažérům se zvířaty k dispozici dvě vnitřní kajuty. Tyto kajuty jsou vybaveny dvěma lůžky, sprchou a toaletou. Upozorňujeme, že kajuty pro zvířata jsou určeny pro max. dvě osoby a tři zvířata.


Bezpečnost

Psi musejí být během plavby na vodítku a mít nasazen náhubek. Bez vodítka a náhubku váš pes nebude vpuštěn na palubu. V takovém případě se váš lístek stane neplatným a nebudete mít nárok na vrácení vložených prostředků. Před naloděním na trajekt ve voze nebo pěšky proto nezapomeňte svému psovi nasadit vodítko i náhubek. Vodítko i náhubek ukažte pracovníkům kontroly lístků. Váš pes musí být na vodítku a mít náhubek vždy, když se bude pohybovat v okolí ostatních pasažérů. Do veřejných prostor je psům vstup zakázán.

 

I když můžete být přesvědčeni, že je váš pes dobře vycvičený, ostatní pasažéři tuto skutečnost nemusejí sdílet. Chceme, aby se pobyt na trajektu líbil opravdu všem. Proto máme přísné předpisy a jejich porušení trestáme pokutou.

 

Máte-li nějaké nejasnosti, obraťte se na nás v předstihu telefonicky nebo e-mailem. Pokud váš pes nemůže nosit náhubek, kontaktujte nás, abychom mohli určit, zda a jak tohoto psa přepravíme.

 

Kočky musejí cestovat v přepravním boxu

Za své zvíře nese výhradní zodpovědnost majitel. Zodpovídá i za veškeré škody nebo zranění způsobená ostatním pasažérům. 


Veterinární předpisy 

Majitel zvířete je povinen mít u sebe cestovní pas pro domácí zvířata a dodržovat všechna další nařízení související s importem a exportem zvířat. Upozorňujeme, že tento informační leták obsahuje pouze praktické rady. Informace o předpisech platných pro vaše zvíře získáte od příslušných úřadů.

 

Lotyšsko / Švédsko 


Scottish Viking

Na palubě se nacházejí speciální klece pro zvířata. Zvíře také můžete během plavby ponechat ve svém voze. Během plavby máte povolen přístup na palubu pro vozidla, abyste mohli své zvíře zkontrolovat. Do veřejných prostor je zvířatům vstup zakázán.