Zarezervovat

Nejčastěji kladené otázky


Poplatek za osobní služby účtovaný za offline změny?

 

Proč za změny prováděné prostřednictvím střediska služeb vybíráme zvláštní poplatek?


V posledních několika letech jsme výrazně zdokonalili svůj rezervační systém i webovou stránku. Naši zákazníci tak dnes své rezervace mohou snadno spravovat online. Z jejich pohledu je tento systém velmi praktický (změny mohou provádět kdykoli) a nám pomáhá snížit provozní náklady.
Svým zákazníkům chceme nabízet co možná nejatraktivnější ceny, ale zároveň musíme hradit náklady na práci svých zaměstnanců. Proto jsme se rozhodli zjednodušit online samoobslužný systém a za osobní služby začít vybírat zvláštní poplatek. Telefonické žádosti o změny, které lze provést online, se tedy považují za zvláštní osobní služby a od nynějška budou zpoplatněny. Poplatek bude účtován také za využití osobních služeb na našich terminálech/recepcích.


V jakých případech se poplatek účtuje?

Poplatek bude zákazníkům naúčtován v případě, že zatelefonují na linku společnosti Stena Line (nebo využijí jinou variantu osobních služeb) se žádostí o změnu rezervace, kterou mohou sami provést online. 

Poplatek se účtuje (pouze) při první změně rezervace.
Povinnost uhradit poplatek se vztahuje pouze na jednotlivé rezervace zadané soukromými zákazníky, nikoli na skupinové rezervace a rezervace zadané agentem.
Poplatek se vybírá i v případě, že již zákazník při prvním kontaktu se společností uhradil rezervační poplatek. Rozhodující je to, zda jde o změnu, kterou lze provést online.
Tento nový poplatek bude účtován pouze v souvislosti s rezervacemi zadanými od 1. července 2014. Existující rezervace jeho zavedení nijak neovlivní.


Co se považuje za změnu rezervace a kdy se poplatek neplatí?

Změna je cokoli, co může ovlivnit celkovou cenu rezervace.
Servisní poplatek tedy bude účtován například v případě těchto změn:

  • změna trasy do destinace nebo zpět,
  • změna data nebo času odjezdu,
  • změna počtu a typu vozidel nebo pasažérů,
  • přidání, změna nebo odebrání služeb poskytovaných na palubě, například jídel, kajut, vstupu do salónku Plus apod.,
  • Je-li zvolen způsob platby, který vyžaduje úhradu dalšího poplatku ze strany zákazníka, za změnu se může považovat i úhrada rezervace.

 

Pokud se zákazník rezervaci rozhodne zrušit, servisní poplatek platit nebude. Může mu však být naúčtován stornovací poplatek.


Jak vysoký je servisní poplatek?

Za provedení změn offline se účtuje částka, jež odpovídá (přibližně) polovině běžného rezervačního poplatku (zaokrouhleného na nejbližší celou částku).

Příklad: Jestliže je běžný rezervační poplatek např. 150 SEK, servisní poplatek za provedení změn bude 75 SEK. Je-li rezervační poplatek např. pro jednodenní výlety 75 SEK, servisní poplatek bude 40 SEK.
Servisní poplatek je nižší než rezervační poplatek, protože při zadávání rezervace se uvádí více údajů. Změna rezervace je časově méně náročná, a proto je logicky levnější.
Servisní poplatek se účtuje navíc k ostatním poplatkům za změny, jež stanoví pravidla po poplatky spojené s konkrétními produkty (např. poplatky za změny v případě tarifu Economy).


Vliv různých poplatků na cenu rezervace – příklady:

Pokud se zákazník rozhodne rezervovat levnější produkt, pro který platí přísné rezervační podmínky (např. tarif Economy), a dává přednost osobním službám, musí počítat s tím, že se k ceně jeho rezervace přičte několik dalších poplatků.


Příklad:

Produkt/krok zákazníka

Provedení online

Provedení offline

Rezervace
Economy

   Flexi

 

Bez dalšího poplatku

Bez dalšího poplatku

 

Rezervační poplatek

Rezervační poplatek

 

Úhrada ceny rezervace
Economy

   Flexi

 

Bez poplatky za platbu kreditní kartou

 

Bez poplatky za platbu kreditní kartou.

 

Změna rezervace
Economy

   Flexi

 

Poplatek za změnu

Bez dalšího poplatku

 

Poplatek za změnu + poplatek za osobní služby

Poplatek za osobní služby

 

Zrušení rezervace
Economy

   Flexi

 

Stornovací poplatky

Stornovací poplatek, ovšem pouze při pozdním zrušení

 

Stornovací poplatky

Stornovací poplatek, ovšem pouze při pozdním zrušení